การเพิ่มภาระในสมาชิก

สอน เพิ่มคนดูแลเพจ (แอดมินเพจ) เพิ่มขึ้นในสมาชิกใหม่

มาร์ทโฟนและความแข็งแรง