ทำไมผู้ชายปรากฏความอ่อนแอ

ความอ่อนแอ ae L-carnitine และความแข็งแรง

ความกลัวความอ่อนแอชาย