นั่นคือเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

กายภาพบำบัดเพื่อเพิมความแข็งแรง สเปรย์อ่อนแอ

จากสิ่งที่ปรากฏความอ่อนแอในผู้ชาย